Dokumenty do pobrania

W tym dziale znajdą Państwo wiele przydatnych wzorów dokumentów niezbędnych przy zakładaniu firmy jak i w okresie jej działania.

Delegacje:

ewidencja przebiegu pojazdu (pobierz) – XLS
oświadczenie użyczenia samochodu do delegacji (pobierz) – DOC
polecenie wyjazdu służbowego (pobierz) – DOC

Dokumenty pracownicze:

kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (pobierz) – DOC
kwestionariusz osobowy pracownika (pobierz) – DOC
PIT-2 (pobierz) – DOC
Wniosek o urlop (pobierz) – DOC

Dokumenty rejestracyjne:

KRA W3 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców Sp. z o.o. (pobierz) – PDF
KRS WE wspólnicy sp, z o.o. podlegający wpisowi – załącznik do wniosku (pobierz) – PDF
KRS WK organy podmiotu współnicy uprawnieni do reprezentacji – załącznik do wniosku (pobierz) – PDF
NIP-2 ZGOSZENIE IDENTYFIKACYJNE i ZGOSZENIE AKTUALIZACYJNE DO US (pobierz) – PDF
RG-1 – Wniosek o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej lub zmianę cech objętych wpisem (pobierz) – PDF
RG-RD WYKONYWANA DZIAŁALNOŚĆ (pobierz) – PDF
upl-1 PEŁNOMOCNICTWO DO PODPISYWANIA DEKLARACJI ELEKTRONICZNIE (pobierz) – PDF
VAT-R ZGŁOSZENIE REJESTRACYJNE W ZAKRESIE PODATKU VAT (pobierz) – PDF
wniosek CEIDG (pobierz) – PDF

Umowy cywilnoprawne:

kwestionariusz osobowy zleceniobiorcy (pobierz) – XLS
rachunek do umowy o dzieło bez przekazania praw autorskich (pobierz) – XLS
rachunek do umowy o dzieło z przekazaniem praw autorskich (pobierz) – XLS
rachunek do umowy zlecenia (pobierz) – XLS
umowa o dzieło bez przekazania praw autorskich (pobierz) – DOC
umowa o dzieło z przekazaniem praw autorskich (pobierz) – DOC
umowa zlecenie (pobierz) – DOC

Wzory dokumentów:

faktura vat – WZÓR (pobierz) – XLS
korekta faktury vat – WZÓR (pobierz) – XLS
nota korygująca – WZÓR (pobierz) – XLS
Raport kasowy na rok (pobierz) – XLS
Spis z natury – WZÓR (pobierz) – XLS

Dokumenty do ZUS:

ZUS DRA deklaracja rozliczeniowa (pobierz) – PDF
ZUS RCA imienny raport miesięczny i należnych składkach (pobierz) – PDF
ZUS Z-15 oświadczenie do uzyskania zasiłku opiekuńczego (pobierz) – PDF
ZUS Z-3 oświadczenie płatnika składek (pobierz) – PDF
ZUS ZFA złoszenie – płatnika osoby fizycznej (pobierz) – PDF
ZUS ZPA złoszenie płatnika osoby prawnej lub jendostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej (pobierz) – PDF
ZUS ZUA zgłoszenie do ubezpieczeń osoby ubezpieczonej (pobierz) – PDF