Rejestracja firm i doradztwo księgowe

Aby zapewnić kompleksową i bezproblemową obsługę Klientów, oferujemy również usługi związane z rejestracją Firmy
w urzędach. Pomagamy w sprawach organizacyjnych, a w szczególności:

• pomoc w wyborze odpowiedniej formy prawnej działalności
• pomoc w wyborze sposobu opodatkowania wykonywanej działalności
• przygotowanie wniosków o wpis do ewidencji działalności gospodarczej CEiDG-1
• zakładanie spółek cywilnych
• zakładanie spółek prawa handlowego
• przygotowanie wszystkich dokumentów rejestracyjnych do urzędów